Projects

Update: 27th of June, 2018
Raport științific și tehnic Etapa 1 2017. Se poate descărca aici

Raport științific și tehnic Etapa 2 2018. Se poate descărca aici

Raport final 2018. Se poate descărca aici

6PED/2017

Numărul contractului
6PED/2017 (Proiect Experimental Demonstrativ)

Codul proiectului
PN-III-P2-2.1-PED-2016-0410

Main domain / Subdomain
1. Bioeconomy / 1.1. Agro-food
5. Health / 5.1. Health (including science of drug)

Domeniul prioritar / Subdomeniul
1. Bioeconomie / 1.1. Agro-alimentar
5. Sănătate / 5.1. Sănătate (inclusiv ştiinţa medicamentului)

Title
Novel active zinc and boron-based dietary supplements for longevity and healthy life.

Titlul
Noi suplimente alimentare pe bază de complecşi activi zinc-bor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă.

Acronimul
ZiBoLife

Data începerii
03/01/2017

Data finalizării
30/06/2018

Contractor
S.C. Natural Research S.R.L., Craiova, Dolj, România

Abstract
The project is part of a highly topical worldwide research regarding the nutritional role of zinc and boron in the plant-animal-human food chain, offering scientific means of monitoring the impact of these microelements upon animal and human health. Our demonstration model (product) is represented by novel natural active zinc-boron complex-based dietary supplements, as stable non-toxic formulations, with high intestinal absorption rate, inducing alpha2-macroglobulin (A2M) expression in human and animal liver. Since we are the only research group capable to analyze the different forms of A2M in human blood, we can easily follow-up the biological effectiveness of our novel nutritional formulations in humans. For the first time, we explored a biological link between zinc-boron complex adjuvant therapy and a defined target at cellular and tissue level. This may open the door for testing our novel natural active zinc-boron complex-based dietary supplements in different diseases and in aged persons. The ultimate goal of our project is to demonstrate the utility of novel natural active zinc-boron complex-based nutritional formulations administered to humans for longevity and healthy life.

Rezumat
Proiectul se încadrează într-o direcţie de cercetare de mare actualitate la nivel mondial, cu privire la rolul nutriţional al zincului şi borului în cadrul lanţului alimentar plantă-animal-om, oferind mijloace ştiinţifice de monitorizare a impactului acestor microelemente asupra sănătăţii animale şi umane. Modelul nostru demonstrativ (produs) este reprezentat de noi suplimente nutritive pe bază de complecşi naturali activi zinc-bor, ca formulări netoxice stabile, cu o rată ridicată de absorbţie intestinală, care determină exprimarea alfa2-macroglobulinei (A2M) în ficatul uman şi animal. Ţinând cont de faptul că suntem singurul grup de cercetare capabil să analizeze diferitele forme de A2M din sângele uman, putem urmări cu uşurinţă eficacitatea biologică a noilor formulări nutriţionale la om. Pentru prima dată am explorat legătura biologică între terapia adjuvantă pe bază de complecşi activi zinc-bor şi o ţintă bine definită la nivel celular şi tisular. Acest lucru poate deschide calea pentru testarea noilor suplimente nutritive pe bază de complecşi naturali activi zinc-bor în diferite boli şi la persoane vârstnice. Scopul final al proiectului îl reprezintă demonstrarea utilităţii noilor formulări nutriţionale pe bază de complecşi naturali activi zinc-bor, administrate la om pentru longevitate şi viaţă sănătoasă.

Project objectives
The research project has the following objectives:
(1) Synthesis and physico-chemical characterization of novel bioabsorbable zinc-boron compounds;
(2) In vitro assays of toxicity on cell cultures;
(3) In vivo determination of toxicity in rat;
(4) Intestinal absorption, biodegradation and excretion of novel active zinc-boron complex-based nutritional formulations in rat;
(5) Analysis of A2M protein expression in cell culture and in the rat liver.

Obiectivele proiectului
Proiectul de cercetare cuprinde următoarele obiective:
(1) Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a unor noi complecşi bioabsorbabili zinc-bor;
(2) Determinarea toxicităţii in vitro, pe culturi de celule;
(3) Determinarea toxicităţii (acute, subacute şi cronice) in vivo, la şobolan;
(4) Stabilirea gradului de absorbţie intestinală, a biodisponibilităţii, biodegradării şi excreţiei noilor formulări nutriţionale pe bază de complecşi activi zinc-bor, la şobolan;
(5) Analiza exprimării proteinei A2M în culturi de celule şi în ficatul de şobolan.

Estimated results
The following results are expected within the research project:
(1) Obtaining of novel zinc-boron active compounds;
(2) Achievement of some non-toxic and pharmaceutically stable formulations;
(3) Emphasizing the high levels of intestinal absorption and adequate bioavailability;
(4) Establishing the correlations between administered doses and optimal A2M protein amounts.

Rezultatele estimate
În cadrul proiectului de cercetare sunt preconizate următoarele rezultate:
(1) Obţinerea unor noi complecşi activi zinc-bor;
(2) Realizarea unor formulări netoxice şi stabile din punct de vedere farmaceutic;
(3) Evidenţierea unei absorbţii intestinale de nivel ridicat şi a unei biodisponibilităţi adecvate;
(4) Stabilirea unor corelaţii între dozele de complecşi administrate şi concentraţiile optime de proteină A2M.

Lista de personal
Numele şi prenumele / Funcţia didactică, titlul ştiinţific, profesia (Facultatea, Universitatea) / Poziţia ocupată în cadrul proiectului
1. SCOREI Ion Romulus Profesor universitar, doctor în biochimie, biochimist (Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova) Director de proiect
2. BIRKENMEIER Gerd Profesor universitar, doctor în biochimie, biochimist (Institutul de Biochimie “Rudolf Schönheimer”, Facultatea de Medicină, Universitatea din Leipzig, Germania) Responsabil ştiinţific
3. NEAMŢU Johny Profesor universitar, doctor în fizică, fizician, farmacist (Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova) Membru-cercetător
4. RĂU Gabriela Conferenţiar universitar, doctor în chimie, chimist, farmacist (Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova) Membru-cercetător
5. MOGOŞANU George Dan Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe farmaceutice, farmacist (Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova) Membru-cercetător
6. BIŢĂ Andrei Asistent universitar, doctorand în ştiinţe farmaceutice, farmacist (Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova) Membru-doctorand
7. MITRUŢ Mihaela Maria Inginer chimist (S.C. Natural Research S.R.L., Craiova) Membru-cercetător